ENGLISH VERSION   


   » JAK MOŻESZ NAM POMÓC?


---- jeste¶my Organizacj± Pożytku Publicznego

1% podatku
KRS 0000314554

Darowizny pieniężne
Osoby fizyczne mog± odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia:

B.S Konopiska 65 8273 0006 2000 0015 4530 0001
Przekazuj±c darowiznę na cele Statutowe Stowarzyszenia pomagasz osobom z niepełnosprawno¶ci±, którzy dzięki również Twojej pomocy mog± aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, rozwijać się, uprawiać sport i rehabilitować

- Możesz wesprzeć nas rzeczowo – aby pomóc nam w realizacji danego przedsięwzięcia (np. ufundować nagrody na Zawody sportowe, ufundować poczęstunek dla niepełnosprawnych uczestników wakacyjnych turnusów).

- Możesz wesprzeć nas usługowo – np. oferuj±c nam swoje usługi: np. nieodpłatny transport naszych Wychowanków

A może masz inny pomysł?


Każda pomoc jest dla nas bezcenna.


Ty lub/i Twoja firma również może pomóc.

Jeste¶my otwarci na współpracę i chętnie się z Tob± spotkamy by omówić szczegóły.

Firmy, które zdecyduj± się na stał± współpracę mog± liczyć na:

Umieszczenie informacji o podjęciu współpracy na naszej stronie.
Umieszczenie logotypu firmy na naszej stronie wraz z linkiem.
Zgodę na używanie logotypu Stowarzyszenia na stronie internetowej współpracuj±cej Firmy oraz innych materiałach promocyjnych.
Promowanie współpracy przy wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Masz pytania? – Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Waldemar Trószyński tel. 603 494 779

PROMETEUS
ul. Towarowa 2; 42-274 Konopiska
tel.: (034) 328 20 06; kom.: +48 603 494 779; e-mail: aprometeus@gmail.com

S±d Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego nr KRS 0000314554
NIP: 573 274 93 55; Regon: 241 016 448; nr konta: 65 8273 0006 2000 0015 4530 0001